fbpx

Het verhaal is simpel..

Een paar vrienden die gek zijn van zeilen willen de 24-uurs, georganiseerd door de verenging kustzeilers, gaan uitvaren. Veel lol, voorpret en de voorbereidingen zijn in volle gang. Furlex defect, wordt gerepareerd, volop wordt er ingezet om de boegspriet op tijd klaar te krijgen en na inschrijving worden direct alle scenario’s bekeken en vaarroute’s uitgestippeld….

Maar dan komt ook voor een ander deel van de crew een onheilspellend bericht en kan het hele feest (logischerwijs) niet doorgaan…..

Ingegeven door wat Maarten van der Weijden doet om kankeronderzoek te ondersteunen en waar Stichting Vaarkracht voor staat was er al snel het idee om alsnog een alternatieve 24-uurs te houden maar met een ander doel.

De crew gaat onder startnummer ‘816’ een alternatieve 24-uurs houden met als doel om geld in te zamelen voor deze twee prachtige instanties. De crew gaat zo veel als mogelijk zeemijlen zeilen om zo een klein bedrag per zeemijl gesponsord te krijgen.

De crew van de Malle Piet zoekt sponsors die minimaal bijdragen voor minimaal 0,05€ cent per gevaren zeemijl om de twee prachtige doelen te ondersteunen…